Kancelaria Prawna - porady prawne - radca prawny
Honorarium

Honorarium

Staramy się by nasze wynagrodzenie było pochodną osiąganych efektów oraz poziomu świadczonych usług. Ustalenie honorarium następuje zawsze po wstępnej analizie zagadnień, którymi Kancelaria ma się zajmować i jest uzgadniana z klientem w indywidualnej formie. Głównymi wyznacznikami przy jego ustalaniu są: rodzaj spraw i stopień ich skomplikowania oraz wymagany nakład pracy.

Do ustalenia honorarium podchodzimy w sposób elastyczny w oparciu o następujące formy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe - płatne w stałej miesięcznej wysokości; forma honorarium adresowana do klientów biznesowych potrzebujących stałego dostępu do pomocy prawnej świadczonej przez dedykowanego indywidualnie prawnika ze wsparciem całej Kancelarii; pozwala należycie rozpoznać potrzeby i specyfikę Klienta oraz zapewnić zindywidualizowane podejście do każdego z Klientów
  • stawki godzinowe - wynagrodzenie płatne za godzinę pracy Kancelarii w średniej wysokości 105zł netto za godzinę; adresowane do Klientów biznesowych; możliwe też w kompilacji z wynagrodzeniem ryczałtowym (niższy ryczałt plus stawka godzinowa w zróżnicowanej wysokości)
  • premia za sukces - wynagrodzenie w wysokości ustalonego % od wartości przedmiotu sprawy; częstokroć będąca uzupełnieniem innych form wynagrodzenia.