Kancelaria Prawna - porady prawne - radca prawny
Obszary praktyki > Klienci biznesowi

Klienci biznesowi

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla biznesu, świadcząc szereg usług w tym m.in.:

  • zakładanie spółek począwszy od przygotowania umowy lub statutu spółki do jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • zmiany w spółkach, przekształcanie, łączenie czy podział spółek i rejestracja tych zdarzeń prawnych w KRS-ie;
  • bieżąca obsługa prawna firm w tym w szczególności projektowanie umów, dokumentów korporacyjnych w tym uchwał organów spółek, wniosków urzędowych i innych dokumentów niezbędnych oraz udzielanie porad prawnych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i zabezpieczeniu interesów klienta w jego relacjach z innymi uczestnikami rynku;
  • windykacja należności w tym ich zabezpieczenie i egzekucja komornicza we współpracy z profesjonalnymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywiadu gospodarczego oraz kancelariami komorniczymi oraz obrót wierzytelnościami; prowadzimy windykację należności zagranicznych;
  • sporne sprawy sądowe o skomplikowanym charakterze prawnym i faktycznym;
  • sprawy dotyczące nieruchomości;
  • sprawy podatkowe w tym kontrola i zaskarżanie decyzji  skarbowych i spory w sprawach skarbowych przed sądami administracyjnymi;
  • sprawy pracownicze w tym przygotowanie umów z pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesu pracodawcy oraz spory sądowe przed Sądami Pracy;
  • likwidacja spółek, przygotowanie wniosków o upadłość lub układ w upadłości i prowadzenie postępowania w tych zakresach;
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące zagadnień prawnych wyżej opisanych.